Archiwum kategorii: szamba betonowe

Wytyczne budowy szamba betonowego – szambo Radom

szambo radom

Budowa szczelnego zbiornika na ścieki o pojemności do 10 m3 – szambo Radom

Według prawa obowiązującego od 28.06.2015 budowa szczelnego szamba betonowego o pojemności do 10 m3 nie wymaga pozwolenia. Szambo Radom wystarczy jedynie zgłosić w urzędzie.

Przy zagospodarowaniu swojej działki należy pamiętać również o zachowaniu odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników która według norm powinna wynosić:

•    5m od okien i drzwi zewnętrznych
•    2m od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego
•    15m od studni dostarczającej wodę pitną

Przy większej pojemności szamba do 10 m3 minimalne odległości wynoszą:

•    30m od okien i drzwi zewnętrznych
•    7,5m od granicy działki sąsiedniej
•    15m od studni dostarczającej wodę pitną

Zbiorniki bezodpływowe, służą do gromadzenia ścieków do czasu ich wywiezienia przez wóz asenizacyjny do lokalnej oczyszczalni. Zachowując wymogi umieszczenia szambo Radom, w celu uniknięcia wjazdu wozu asenizacyjnego na nasza działkę warto umieścić go w pobliżu bramy wjazdowej lub ogrodzenia. Wyposażenie szambo Radom w stałe przyłącze do odbioru ścieków zakończone tzw. szybkozłączkom osadzonym w ogrodzeniu – daje możliwość opróżniania zbiornika szambiarką stojącą na ulicy.

Szambo Radom zarówno wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego powinno charakteryzować się przede wszystkim solidnością swojej konstrukcji oraz szczelnością. Ważne jest aby kupować zbiorniki tylko z aprobata techniczną Instytutu Ochrony Środowiska, tak jak szambo Radom.

Szamba z tworzyw sztucznych są przede wszystkim lżejsze od betonowych, odporne na korozję chemiczną, ale mniej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, nacisk i wypór wód gruntowych. Szamba z tworzyw sztucznych po zakończeniu ich eksploatacji można powtórnie wykorzystać, po uprzednim jego oczyszczeniu do zbierania deszczówki, można go również odsprzedać, wykorzystać jako osadnik w przydomowej oczyszczalni ścieków, lub oddać do recyklingu.
Szambo Radom kupowane jest najczęściej z racji na cenę. Charakteryzuje się wytrzymałością na duże obciążenia – zarówno wywołane naciskiem, jak i wyporem wód gruntowych. Odpowiednia klasa betonu zagęszczonego jak i zaizolowanie oraz odpowiednia eksploatacja daje gwarancje na lata. Zbiorniki takie można kupić jako gotowy produkt gdzie do montażu jego niezbędny jest ciężki sprzęt – dźwig i ciężarówka, lub można wybudować szambo betonowane na miejscu na podstawie projektu.

Szambo Radom to Walbud – fachowe doradztwo, budowa oraz transport szamb betonowych, zbiorników na deszczówkę, gnojówkę itp.